Ile prądu zużywasz?

Ile prądu zużywasz?

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez prądu byłoby niemalże niemożliwe. Większość urządzeń znajdujących się w naszym otoczeniu wymaga zasilania elektrycznego, warto więc racjonalnie korzystać z energii oraz w miarę możliwości, w swoim gospodarstwie domowym, czerpać ją z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Poniżej prezentujemy krótkie porównanie najpopularniejszych metod pozyskiwania energii za pomocą nowoczesnych źródeł.

PORÓWNANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
FOTOWOLTAIKATURBINY WIATROWESPALANIE BIOMASY
HAŁASbrakhałas o niskiej częstotliwości, dalekonośnyminimalny
POTRZEBNE PALIWOnienietak
ŻYWOTNOŚĆ25 lat (nominalna)do 25 latdo 25 lat
OBSŁUGA UŻYTKOWNIKAnie wymaganie wymagawymaga stałego dozoru
AWARYJNOŚĆbardzo niskaniskaniska
MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWYdowolnaznikomaznikoma
TRYB PRACYbrak produkcji energii w nocynieprzewidywalne przerwy w ciągu dobymożliwa praca ciągła
MOŻLIWA LOKALIZACJAdowolna na gruncie i dachu2-4 km od strefy zamieszkaniadowolna na gruncie
ZAPACHbrakbraktak, w zależności od rodzaju biomasy