Certyfikat UDT – Fotowoltaika (PV)

Certyfikat UDT – Fotowoltaika (PV)

Posiadamy certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie montażu systemów fotowoltaicznych (PV). Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego jest potwierdzeniem kwalifikacji posiadanych przez naszego pracownika – Karola Fadejewa. Montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE może być jednym z warunków uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Aktualna lista certyfikowanych instalatorów UDT <kliknij w link>

Galeria