Studnie głębinowe

Studnie głębinowe

Skąd ludzie, którzy nie mają dostępu do wody z wodociągu biorą wodę?                      

 • z rzek i potoków,
 • z jezior i innych zbiorników wodnych,
 • z ziemi – ze studni.

 

Czego nie należy robić przy studniach, by ich nie zanieczyszczać ?

Jest zasadą, że teren przy studni powinien być tak ukształtowany, by zawsze zapewniał od niej odpływ wód powierzchniowych.  W ten sposób, nawet jeśli w pobliżu studni znajdą się zanieczyszczenia, to z wodą odpłyną od niej i nie nastąpi skażenie w studni wody.

Wokół studni należy zachować czystość. O ile koło studni znajdują się zanieczyszczenia, to należy je sprzątnąć.

Przy studni nie należy:

 • trzymać zwierząt, by nie dostały się do wody ich odchody,
 • wypróżniać się samemu i pozwalać na to innym,
 • rzucać obumarłych i obumierających roślin,
 • nawozić terenu przy studni,
 • myć samochodów i maszyn,
 • prać z użyciem detergentów,
 • porzucać przy nich wszelkich chemikaliów,
 • wrzucać do studni jakichkolwiek przedmiotów.

 

Gdzie zlokalizować studnię głębinową? 

Aby studnia dawała zdrową i smaczną wodę należy zadbać już na etapie poszukiwania miejsca, z którego czerpana ma być woda do picia.

Studnie głębinowe powinny być lokalizowane w oddali od:

 • cmentarzy ludzkich i zwierzęcych,
 • miejsc wypasu i pobytu zwierząt,
 • miejsc załatwiania potrzeb fizjologicznych przez ludzi,
 • składowisk rozkładających się odpadów roślinnych i zwierzęcych,
 • miejsc gdzie spływają wody deszczowe,
 • miejsc postoju maszyn i samochodów oraz wszystkich miejsc gdzie mogą zbierać się albo dostawać się materiały ropopochodne,
 • składowisk śmieci i odpadów.