Pompy do wody

Pompy do wody

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Firmy Bartosz w zakresie dostawy pomp do wody.

 

Na początek ustalmy, że studnię wraz z zamontowaną w niej pompą ręczną  nazywać będziemy punktem poboru wody, w skrócie PPW. 

Wykonanie PPW nie ogranicza się do samej studni i pompy. Niezbędne  są inne materiały, a także narzędzia. Z racji tego, że nie wiemy jakimi materiałami Państwo dysponujecie, to w momencie, gdy dojdzie do transakcji, powinniście określić Wasze potrzeby. Poinformować nas czy chcielibyście otrzymać wszystkie niezbędne elementy do wykonania PPW (urządzenia, narzędzia) czy tylko jakąś ich część.

 

Zapewne Państwo wiecie, że zastosowanie odpowiedniego PPW zależy od warunków jakie panują w miejscu, gdzie chcecie je wykonać. Dlatego w tym opracowaniu pokazujemy jakie, w zależności od tych warunków, są możliwe rozwiązania techniczne. Jesteśmy świadomi, że ciężko jest konkretnie ustalić ile i jakich rozwiązań będziecie Państwo potrzebować. Jednak od odpowiedniego doboru urządzeń zależy czy uda się uzyskać tak potrzebną wodę.

Najważniejszymi informacjami niezbędnymi do doboru odpowiedniego rozwiązania w tych warunkach są:

 1. Jak głęboko poniżej terenu zalega woda?
 2. Czy warstwę wodonośną tworzą piaski albo żwiry czy też grunty trudnoprzepuszczalne?

 

W zależności od uzyskanych informacji możliwe jest zastosowanie jednego z poniżej podanych rozwiązań.

 

ROZWIĄZANIE   A

Studnia wykonana z filtra wkręcanego z pompą ręczną typu A

Warunki stosowania:

 • poziom wody w ziemi jest płycej jak 5,0 m od poziomu terenu,
 • warstwę wodonośną tworzą piaski średnie albo żwiry.

 

PPW z filtra wkręcanego z pompą typu A jest najprostszym rozwiązaniem, a jego wykonanie nie wymaga od wykonawcy wysokich kwalifikacji. Wykonanie studni polega na ręcznym wkręcaniu gotowego filtra w ziemię przy użyciu pokręteł. Studnię z filtra wkręcanego wykonuje zazwyczaj 2 do 4 osób.

 

Pozostałe dane:

 • ilość wody ze studni z filtrem wkręcanym nie przekracza 100 l/godzinę,
 • pobieranie wody ze studni z filtra wkręcanego możliwe jest tylko pompą pracująca na  podciśnienie,
 • żywotność studni wykonanej z filtra wkręcanego może być stosunkowo niewielka ( od kilku miesięcy do kilku lat) i zależy od warunków gruntowych i jakości wykonania,
 • gdy studnia się wyeksploatuje i nie daje wody możliwe odzyskanie filtra przez wyciągnięcie go z ziemi, oczyszczenie i wkręcenie go ponownie w innym miejscu i wykonanie w ten sposób studni.

 

ROZWIĄZANIE   B

Studnia kopana z pompą ręczną typu A

Warunki stosowania:

 • poziom wody w ziemi jest płycej jak 5,0 m od poziomu terenu,
 • warstwę wodonośną grunty przepuszczalne lub mało przepuszczalne (piaski albo żwiry).

 

PPW ze studnią kopaną wymaga wykonania kręgów betonowych.

 

Pozostałe dane:

 • studni kopane z kręgów wykonywane są przez opuszczane kręgów wraz z wybieraniem ziemi z ich środka,
 • kręgi betonowe mogą być wykonywane w miejscu wykonywania studni – ale do ich wykonania niezbędny jest dobry żwir, cement i forma na kręgi,
 • studnie kopane mają najczęściej głębokość do 6,0 m ale mogą być głębsze, gdy pozwalają na to warunki,
 • dno studni powinno być co najmniej 1,0 m poniżej poziomu wody w gruncie (ale powinno być możliwie jak najniżej),
 • studnia kopana powinna być przykryta, by nie była przyczyną powstawania wypadków śmiertelnych (mogą do niej wpaść dzieci lub zwierzęta) i nie była zanieczyszczana,
 • pompa ustawiana jest na pokrywie studni.

 

ROZWIĄZANIE  C

Studnia kopana z pompą ręczną typu B

Warunki stosowania:

 • poziom wody w ziemi jest głębiej jak 5,0 m od poziomu terenu,
 • warstwę wodonośną grunty przepuszczalne lub mało przepuszczalne (piaski albo żwiry).

 

PPW ze studnią kopaną wymaga wykonania kręgów betonowych

 

Pozostałe dane:

 • studnie kopane z kręgów wykonywane są przez opuszczane kręgów wraz z wybieraniem ziemi z ich środka,
 • kręgi betonowe mogą być wykonywane w miejscu wykonywania studni – ale do ich wykonania niezbędny jest dobry żwir, cement i forma na kręgi,
 • dno studni powinno być co najmniej 1,0 m poniżej poziomu wody w gruncie (ale powinno być możliwie jak najniżej),
 • studnia kopana powinna być przykryta, by nie wpadały do niej dzieci ani zwierzęta,
 • pompa ustawiana jest na pokrywie studni.

 

 

ROZWIĄZANIE   D

Studnia wiercona z pompą ręczną typu A

Warunki stosowania:

 • poziom wody w studni nie głębiej jak 5,0 m od poziomu terenu,
 • warstwę wodonośną stanowią grunty przepuszczalne,
 • średnica wewnętrzna studni nie mniejsza jak 50 mm.

 

Wykonanie studni wymaga specjalistycznego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej ekipy pracowników.

 

 

ROZWIĄZANIE   E

Studnia wiercona z pompą ręczną typu B

Warunki stosowania:

 • poziom wody w studni nie głębiej jak 23,0 m od poziomu terenu,
 • warstwę wodonośną stanowią grunty przepuszczalne,
 • średnica wewnętrzna studni nie mniejsza jak 120 mm.

 

Wykonanie studni wymaga specjalistycznego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej ekipy pracowników.

 

Pozostałe dane:

 • studnia wiercona pozwala uzyskiwać większą ilość wody od innych rodzajów studni oraz może mieć dłuższą żywotność,
 • studnia wiercona może być wykonywana sprzętem mechanicznym (wiertnicami)  i wierceniem obrotowym, albo sprzętem ręcznym i metodą obrotową lub udarową.

 

Zakres możliwych działań Firmy Bartosz w sprawie realizacji punktów poboru wody (PPW).

 • Dostawa pomp
 • Dostawa wszystkich materiałów do wykonania PPW lub części materiałów
 • Dostawa niezbędnych narzędzi
 • Wykonywanie studni wierconych (przy ilości studni zapewniającej pracę przez min. 12 miesięcy)
 • Szkolenie osób skierowanych do wykonywania PPW i początkowy nadzór nad wykonywaniem PPW aż do ich usamodzielnienia się

 

Co powinno zawierać Państwa zapytanie ofertowe ?

 1. Które rozwiązania Was interesują i na jaką ilość punktów poboru wody (PPW)?
 2. Jaki zakres dostawy: czy tylko same pompy, czy także filtry wkręcane, czy także wszystkie materiały.
 3. Czy chcecie otrzymać ofertę również na narzędzia? Jeśli tak, to proszę podać informację na ile brygad.
 4. Czy chcecie aby Firma Bartosz przeszkoliła Waszych pracowników i nadzorowała wykonanie przez nich pierwszych PPW? Jeśli tak, to ile czasu ma trwać szkolenie?
 5. Czy chcielibyście, by toFirma Bartosz wykonywała studnie wiercone? Jeśli tak, to jaką ilość studni należy wykonać?

 

 

Oferta dodatkowa

Dla domów i osiedli zasilanych stabilnym prądem elektrycznym 230 (220)V Firma Bartosz oferuje kompletne systemy wodociągowe zapewniające stałą dostawę wody, pracujące automatycznie.