Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Szanując wodę – szanujesz siebie!

 • Woda jest warunkiem istnienia życia na Ziemi.
 • Nawet mając dużo wody należy dbać o jej czystość.
 • Picie i używanie do mycia się brudnej wody może powodować choroby, a nawet śmierć.
 • Twoje zwierzęta są jak ludzie i także powinny pić dobrą wodę.
 • Jeśli zwierzę pije brudną wodę albo ryba żyje w brudnej wodzie, a ty jesz ich mięso, to jest tak jakbyś jadł zatrute mięso.
 • Wysoko rozwinięte kraje, które w przeszłości nie dbały o czystość źródeł wody teraz wydają ogromne pieniądze na ich oczyszczenie.
 • W Polsce, skąd pochodzi Firma Bartosz już od dawna ludzie mówili: Dobra woda zdrowia doda!

 

Jak postępować, by nie zanieczyszczać wody?

 • Nie wypróżniać się do wody i nie pozwalać na to innym.
 • Nie odprowadzać ścieków z domów do rzek i w pobliże innych źródeł wody.
 • Nie rzucać obumarłych i obumierających roślin.
 • Nie myć samochodów i maszyn przy rzekach i innych źródłach wody.
 • Nie naprawiać przy rzekach albo innych źródłach wody samochodów ani innego sprzętu mechanicznego, gdzie mogą wydostawać się smary i inne ropopochodne.
 • Nie prać przy źródłach wody z użyciem detergentów.
 • Nie wrzucać do rzek i innych źródeł wody śmieci, a tym bardziej chemikaliów.